Bestilling av testkit


Testsettet består av urinprøvebeholder, urin-monovette med konserveringsmiddel, transportrør, returkonvolutt, informasjonsbrosjyre og rekvisisjonsskjema. Skjemaet følger med i testsettet og må fylles ut med alle opplysninger vi trenger. For kunder bosatt i Norge må skjemaet utfylles av lege eller annen ansvarlig terapeut. Skjemaet legges ved når urinprøven sendes til oss. Det er altså ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få tilsendt et testsett. Prøvesvaret sendes rekvirenten når resultatet foreligger og faktura er betalt.

Trenger du hjelp til å finne en rekvirent? Se vår liste over rekvirenter.

Fremgangsmåte
Normalt går man frem på følgende måte for å ta testen:

- Man bestiller et testsett fra Neurozym eller får et testsett fra en rekvirent. 
- Man gjør en avtale med rekvirenten og fyller ut rekvisisjonsskjemaet som ligger i testsettet. 
- Urinprøven sendes til Neurozym sammen med rekvisisjonsskjema. 
- Faktura kommer i posten så snart vi har mottatt prøven. 
- Prøvesvaret blir sendt til rekvirenten når det er ferdig (og betalt). 
- En mer detaljert beskrivelse følger med i testsettet. 


Bestille testkit

Velg hvor mange testkit du vil ha. Dersom du ønsker å sende mer enn en urinprøve, kan du bestille flere rør i samme konvolutt ved å skrive for eksempel "1 med 3 rør". Da får du 1 konvolutt med 3 rør i. Du kan maksimalt ha 4 rør i hver konvolutt. Dersom testkit ikke blir benyttet, ber vi om at de returneres til oss.

Se forøvrig "Spørsmål og svar".

Betaling
Når prøven er mottatt, sendes faktura til pasienten eller pasientens foresatt.

Til Norge og Danmark sendes vanlig faktura. Til andre land sendes SWIFT-faktura.


Priser
Prisen inkluderer ikke fraktkostnader fra deg til oss.

Husk frankering av urinprøven - sendes som A-post 2-7 cm og vekt inntil 350 g (gjelder 1 urinprøve). Vi tar ikke ansvar for eventuelle feilaktige resultater på grunn av lang transporttid eller høy temperatur.

Faktura Faktura SWIFT-faktura

SWIFT-faktura            

Norge 

790 NOK

Danmark

780 DKK

Sverige

100 Euro

Europa utenfor Skandinavia + Verden

105 Euro

Rekvisisjonsskjema
Rekvisisjonsskjema følger med i testsettet. Dersom du av forskjellige årsaker ønsker å få flere rekvisisjonsskjema kan du laste ned rekvisisjonsskjemaet her. Filene er i portabelt dokumentformat (PDF). Det kan hende du må installere Acrobat Reader.

Alle kunder i Norge skal benytte skjema nr. 1. Personer i utlandet som ønsker å betale via norsk bankgiro kan også benytte dette skjemaet.

1 - Rekvisisjonsskjema peptidanalyse (Norske kunder)

VIKTIG: Skjema nr. 2 og 3 4 kan ikke benyttes av personer bosatt i Norge.

 2 - Rekvisisjonsskjema peptidanalyse (Danske kunder)
3 - Rekvisisjonsskjema peptidanalyse (Svenske kunder)