Personell


På laboratoriet arbeider 3 personer med analyse av peptider og salg av det probiotiske produktet. Daglig leder er dr.med. Gunnar Brønstad. Aase Brønstad er økonomisjef. Laboratorieleder Tove Toldnes arbeider med peptidanalysen og salg av det probiotiske produktet. I tillegg drives utvikling av nye helsekostprodukter.