Samarbeidspartnere


Neurozym samarbeider med flere viktige kontakter.  Vi har inngått samarbeidsavtaler med utenlandske aktører med hensyn til produksjon, markedsføring og salg av vårt probiotiske produkt Probiozym. 

Helt siden oppstarten av Neurozym har vi hatt et nært samarbeid med overlege Karl L. Reichelt på Pediatrisk Forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Hans arbeid med matintoleranse hos barn med autisme og ADHD har vært til stor nytte og inspirasjon for oss.

Vi har nå innledet et forskningssamarbeide med to grupper ved NTNU i Trondheim:

1. Professor Bjørn Gustafsson. Denne gruppen arbeider med problemer knyttet til betennelsestilstander i tarmen. Dette er et viktig område for utvikling av nye probiotika.

2. Professor Jan Aasly. Aasly og medarbeidere arbeider i hovedsak med problemer knyttet til Parkinsons sykdom og andre neurodegenerative tilstander. De siste 10 år har det blitt klart at tarmfloraen spiller en viktig rolle hos nevrologiske sykdommer og at probiotiske bakterier kan påvirke adferd og hjernefunksjoner.

Vi forventer at samarbeidet med disse gruppene vil gi oss ny innsikt i nevropsykiatriske tilstander og spesielt autisme og ADHD, i vår utvikling av nye probiotika for disse pasientgruppene.

Våre samarbeidspartnere i Storbritannia er Microbial Development Ltd. som produserer melkesyrebakteriene for oss, og Cultech Ltd. som produserer kapslene i Probiozym.