Autisme


Probiozym og diett kan være en viktig tilleggsbehandling ved autisme

Det er kjent at autister ofte har mage-/tarmproblemer, slik som diaré, hard mage, luftplager og magesmerter. Nyere forskning har vist at enkelte barn med autisme har en spesiell form for betennelse i tynntarm og tykktarm, noe som kan være en forklaring på disse problemene. Dessuten er det nylig vist at tarmfloraen er forstyrret hos autister som har en overvekt av spesielle former for clostridiebakterier i tarmen. Dette er bakterier som kan produsere en rekke forskjellige toksiner (giftstoffer). 

Forstyrrelse av tarmfloraen ved autisme

Kliniske studier i de siste årene viser at det foreligger en forstyrrelse av tarmfloraen hos autister. Typiske funn er økt mengde spesielle clostridier. Dette er bakterier som normalt er en del av tarmfloraen. Hos autister har man imidlertid funnet økt forekomst av spesielle typer clostridier.

Et typisk funn er økte mengder av Clostridium histolyticum hos barn med autisme sammenlignet med friske barn. Bakterier av typen C. histolyticum har stor evne til å produsere toksiner, som kan bidra til dysfunksjon, og som også med sine metabolske produkter kan ha systemiske effekter.

Disse studiene viser at betydelige forandringer i bakteriefloraen både i tynntarmen og tykktarmen hos barn med autisme kan være av betydning.

Referanser:

Parracho HM, Bingham MO, Gibson GR, McCartney AL.

J Med Microbiol. 2005 Oct;54(Pt 10):987-91.

Differences between the gut microflora of children with autistic spectrum disorders and that of healthy children.

Finegold SM, Molitoris D, Song Y, Liu C, Vaisanen ML, Bolte E, McTeague M, Sandler R, Wexler H, Marlowe EM, Collins MD, Lawson PA, Summanen P, Baysallar M, Tomzynski TJ, Read E, Johnson E, Rolfe R, Nasir P, Shah H, Haake DA, Manning P, Kaul A. Clin Infect Dis. 2002 Sep 1;35(Suppl 1):S6-S16.

Gastrointestinal microflora studies in late-onset autism.

Skadelige peptider kan dannes fra matproteiner

Ved nedbrytning av kasein (melkeprotein) og gluten (kornprotein) kan det dannes opioide peptider, som kan tas opp i blodet og nå ulike vev. Dette er peptider som bl.a. har en morfinliknende effekt på hjernen. Mange autister reagerer negativt på disse stoffene og enkelte autistiske barn kan oppleve betydelig bedring ved streng diett. Dette kan vise seg i at de blir mer sosiale og mer interessert i å kommunisere. For voksne er gevinsten ved diett atskillig mindre, men hvis pasienten har andre psykiske problemer kan diett likevel være til hjelp.

Behandling med Probiozym ved autisme

Målet med Probiozym og diett:

  • Fjerne skadelige matpeptider
  • Normalisere tarmfloraen
  • Redusere og dempe tarmbetennelsen

Probiozym består av 4 typer melkesyrebakterier som har to ulike funksjoner, og som supplerer hverandre. Som nevnt over har autister ofte forstyrret tarmflora, og undersøkelser viser at skadelige Clostridium-arter er langt vanligere i tarmen hos autister enn ikke-autister. To av stammene i Probiozym har i kliniske forsøk vist seg å inhibere toksiner fra Clostridium (se dybdeartikkel om Probiozym).

De to andre stammene har evnen til å bryte ned opioide peptider og vil kunne ta unna spormengder av kasein og gluten som pasienten kan få i seg. En mengde produkter inneholder slike spormengder, og slike små mengder kan være nok til at en diett ikke blir effektiv. For eksempel er det få som vet at vanlig glutenfritt mel inneholder spormengder av gluten. Det er bra nok for cøliakere, men ikke for autister med proteinintoleranse. Probiozym kan derfor gjøre at den negative reaksjonen på et større diettbrudd blir dempet.

Disse egenskapene gjør Probiozym egnet for autister som har mageproblemer eller har fått påvist proteinintoleranse.

Probiozym kan kjøpes i nettbutikken.

Se også vår vitenskapelige artikkel om Probiozym dybdeartikkel om Probiozym.

 

Kliniske erfaringer med Probiozym og diett

Vi har mottatt flere tilbakemeldinger fra foreldre som rapporterer om gode effekter av Probiozym. Ofte gis Probiozym i kombinasjon med diett, og det kan iblant være vanskelig å være sikker på om det er dietten, Probiozyminntak eller en kombinasjon av disse som er årsak til bedring. Vårt inntrykk er at Probiozym har god effekt på mage-/tarmproblemene som vi ofte ser hos autister. En voksen autist beskrev at dietten gjorde at han lettere kunne føre en samtale eller følge en tankerekke.

Det er ikke uvanlig at autister kan bli avhengige av de peptidene de ikke tåler, og dermed foretrekker et ensidig kosthold med mye brød eller melkeprodukter. Abstinenser når dietten påbegynnes er ikke uvanlig. Denne typen reaksjon på proteiner kalles proteinintoleranse.

Å gjennomføre en kasein- og/eller glutenfri diett er krevende både for barnet og foreldrene. Det er meget viktig at barnet er nøye undersøkt av legespesialist slik at diagnosen er riktig. Helst bør en behandling som tar sikte på å fjerne skadelige matpeptider skje i samarbeid med behandlende lege. Ikke alle autister har nytte av slik tilleggsbehandling, diett og Probiozym.

Analyse av peptider i urin

Det er vist i flere studier at en betydelig andel av barna med autisme har økt mengde peptider fra kasein og/eller gluten i urinen, muligens på grunn av langsom nedbrytning av disse peptider.

En analyse av urinen kan benyttes for å finne ut om man kan ha nytte av en diett. Da vil man med større sikkerhet kunne påvise om pasienten har proteinintoleranse. Det er viktig å understreke at testen ikke kan benyttes til å stille diagnosen autisme. En diagnose kan bare stilles av en spesialist ved klinisk undersøkelse av barnet. 

En peptidanalyse av urinen vil vise om det er grunnlag for en diett. Det er en god del autister som ikke har forhøyede nivåer av peptider, og som derfor ikke har utbytte av noen diett. Det er også mange som reagerer enten på kasein eller gluten (ikke begge) og dermed kan gå på en langt mindre omfattende diett.

Her kan du lese mer om peptidanalysen.

Testsett kan bestilles på vår bestillingsside.