ADHD og ADD


ADHD, intoleranse for melk og gluten. Behandling med probiotika og diett 

Det største problemet for pasienter med ADHD/ADD er som regel konsentrasjonsproblemer. Dette skaper spesielt store problemer for skoleelever. Ved ufullstendig nedbrytning av kasein (melkeprotein) og gluten (kornprotein) dannes opioide peptider. Dette er stoffer som har morfinliknende effekt på hjernen, og som man tror kan være en årsak til manglende konsentrasjon ved ADHD/ADD. Det er også en tendens til avhengighet av de peptidene de ikke tåler. Ensidig kosthold med mye brød eller stort forbruk av melkeprodukter er klassiske tegn på proteinintoleranse, som dette fenomenet kalles. Abstinenser når en diett påbegynnes er ikke uvanlig.

Diett fører ofte til sterk forbedring i konsentrasjonsevnen og gjør at mange fungerer bedre i klasseromsundervisningen. I noen tilbakemeldinger har vi hørt at skolen har ringt opp foreldrene og spurt dem hva de har gjort med barna, fordi de plutselig er blitt så rolige og konsentrerte. Dette forteller mye om hva en diett kan gjøre for barn med ADHD og ADD. For voksne har vi færre tilbakemeldinger, men også de tyder på betydelig bedring i konsentrasjonsevnen.

Artikkel: Dietary peptides as cause of disease

 

Peptidanalyse

Å sette en pasient på en kasein- og glutenfri diett er en ganske drastisk inngripen. De fleste vil derfor vite om det er grunnlag for en diett. Langt fra alle med ADHD eller ADD har forhøyede nivåer av peptider, og vil dermed ikke ha utbytte av noen diett. Det er også mange som reagerer enten på kasein eller gluten (ikke begge) og dermed kan gå på en langt mindre omfattende diett.

For å finne ut om man kan ha nytte av en diett kan man ta en urinprøve og få den analysert hos oss. Da vil man med stor sikkerhet kunne påvise om pasienten har proteinintoleranse. Testsett kan bestilles på vår bestillingsside.

Her kan du lese mer om peptidanalysen.

 

Probiozym ved ADHD/ADD


Probiozym er et preparat av 4 typer melkesyrebakterier som har evnen til å bryte ned opioide peptider. Det vil kunne ta unna spormengder av kasein og gluten som pasienten kan få i seg. En mengde produkter inneholder slike spormengder, og dette kan være nok til at en diett ikke blir effektiv. For eksempel er det få som vet at vanlig glutenfritt mel inneholder spormengder av gluten. Det er bra nok for cøliakere, men ikke nødvendigvis for personer med proteinintoleranse. Probiozym kan også gjøre at den negative reaksjonen på et større diettbrudd blir dempet.

Ved ADHD/ADD oppstår ofte avhengighet av de proteinene de ikke tåler. Dette gjør at de ofte kan snike til seg melkeprodukter eller kornprodukter når ingen ser dem. I en slik situasjon kan Probiozym være nyttig fordi den gradvis vil fjerne peptidene.

Probiozym kan kjøpes i nettbutikken.

Se også vår vitenskapelige dybdeartikkel om Probiozym.