Irritabel tykktarm


Probiotika ved irritabel tykktarm (IBS)

IBS bryter ofte ut første gang etter en antibiotikabehandling, og det er naturlig å tenke seg en sammenheng med tarmfloraen. Selv om forstyrret tarmflora trolig ikke er den underliggende årsaken til IBS, er det en vesentlig årsak til de plagene som oppstår. Det kan se ut til at personer med IBS er spesielt utsatt for å få tarmfloraforstyrrelser.

Probiozym er et preparat av 4 typer melkesyrebakterier som har to ulike funksjoner. Den ene er at den i de fleste tilfeller svært effektivt oppretter en sunn tarmflora. Den andre er at den kan bryte ned opioide peptider (se proteinintoleranse). Personer med IBS har svært ofte forstyrret tarmflora, og er trolig den pasientgruppen som har best nytte av Probiozym. Grunnen til dette er antagelig at Probiozym har stor evne til å feste seg i tarmen og dermed klarer å utkonkurrere de ugunstige bakterieartene. Dessuten regulerer Probiozym konsistensen av tarminnholdet slik at diaré og forstoppelse som regel unngås. I tillegg ser det ut til at Probiozym utkonkurrerer en del gassproduserende bakterier, slik at oppblåste mager som regel normaliseres i løpet av 1-2 måneder. Redusert gassproduksjon betyr også reduserte luftsmerter.

Beslektede emner: Forstyrret tarmflora 

Probiozym kan kjøpes i nettbutikken.

Se også vår vitenskapelige dybdeartikkel om Probiozym.

 

Peptidanalyse og diett

Vi har ikke observert noen sammenheng mellom IBS og proteinintoleranse. Peptidanalysen er dermed lite aktuell hvis man har en sikker IBS-diagnose. Vi har ingen holdepunkter for at gluten- og/eller kaseinfri diett har noen effekt for denne pasientgruppen. Dersom man i tillegg har psykiske plager kan imidlertid en peptidanalyse være relevant, i og med at det kan være ubeslektede problemer.

Her kan du lese mer om peptidanalysen.