Opioide peptider


Alle peptider er kjeder av aminosyrer som er hektet sammen. Noen få av disse har evnen til å påvirke opioid-reseptorene i hjernen og er samtidig vanskelig nedbrytbare. Kombinasjonen av disse egenskapene fører til proteinintoleranse hos en del pasienter.

Peptidene Neurozym analyserer på er markert med en stjerne (*).

Kaseinpeptider

Casomorfiner dannes ved fordøyelse av kaseinproteinet. Det mest slående trekket ved casomorfiner er det høye innholdet av aminosyren prolin. Casomorfiner er kjent for å forårsake avhengighet i alvorlige tilfeller av proteinintoleranse. Lengden av casomorfinene varierer en god del.

β-Casomorfin 1-3*
Struktur: H-Tyr-Pro-Phe-OH  (YPF) 
Kjemisk formel: C23H27N3O5 
Molekylvekt: 425.48 g/mol

β-Casomorfin 1-4
Struktur: H-Tyr-Pro-Phe-Pro-OH  (YPFP) 
Kjemisk formel: C28H34N4O6 
Molekylvekt: 522.60 g/mol

β-Casomorfin 1-4, amid*
Struktur: H-Tyr-Pro-Phe-Pro-NH2 
Kjemisk formel: C28H39N5O7 
Molekylvekt: 557.64 g/mol

β-Casomorfin 5*
Struktur: H-Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-OH  (YPFPG) 
Kjemisk formel: C30H37N5O7 
Molekylvekt: 594.66 g/mol

β-Casomorfin 7*
Struktur: H-Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-Ile-OH  (YPFPGPI) 
Kjemisk formel: C41H55N7O9 
Molekylvekt: 789.9 g/mol

β-Casomorfin 8*
Struktur: H-Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-Ile-Pro-OH  (YPFPGPIP) 
Kjemisk formel: C46H62N8O10 
Molekylvekt: 887.00 g/mol 

Glutenpeptider

Gluteneksorfiner dannes ved enzymatisk fordøyelse av glutenproteinet. Gliadorfin dannes på samme måte fra gliadin-komponenten av gluten.  

Gluteneksorfin A4
Struktur: H-Gly-Tyr-Tyr-Pro-OH  (GYYP) 
Kjemisk formel: C25H30N4O7 
Molekylvekt: 498.54 g/mol

Gluteneksorfin A5*
Struktur: H-Gly-Tyr-Tyr-Pro-Thr-OH  (GYYPT) 
Kjemisk formel: C29H37N5O9 
Molekylvekt: 599.64 g/mol

Gluteneksorfin B4
Struktur: H-Tyr-Gly-Gly-Trp-OH  (YGGW) 
Kjemisk formel: C24H27N5O6 
Molekylvekt: 481.51 g/mol

Gluteneksorfin B5*
Struktur: H-Tyr-Gly-Gly-Trp-Leu-OH  (YGGWL) 
Kjemisk formel: C30H38N6O7 
Molekylvekt: 594.66 g/mol

Gluteneksorfin C*
Struktur: H-Tyr-Pro-Ile-Ser-Leu-OH  (YPISL) 
Kjemisk formel: C29H45N5O8 
Molekylvekt: 591.70 g/mol

Gliadorfin*
Struktur: H-Tyr-Pro-Gln-Pro-Gln-Pro-Phe-OH  (YPQPQPF) 
Kjemisk formel: C43H57N9O11 
Molekylvekt: 875.98 g/mol 

Spinatpeptider

Rubiscoliner er en nylig oppdaget gruppe av opioide peptider. De dannes ved fordøyelse av ribulose-bifosfatase-karboksylase/oksygenase-proteinet (Rubisco) fra spinatblader. Disse peptidenes innvirkning på mental helse er fortsatt lite kjent. Man har imidlertid lagt merke til at personer med store utslag på gluteneksorfiner ofte ikke tåler spinat.

Rubiscolin-5
Struktur: H-Tyr-Pro-Leu-Asp-Leu-OH  (YPLDL) 
Kjemisk formel: C30H45N5O9 
Molekylvekt: 619.72 g/mol

Rubiscolin-6
Struktur: H-Tyr-Pro-Leu-Asp-Leu-Phe-OH  (YPLDLF) 
Kjemisk formel: C39H54N6O10 
Molekylvekt: 766.89 g/mol 

Andre opioide peptider

Opioide peptider kan komme fra andre kilder enn kasein, gluten og spinat. Nyere forskning har avdekket opioide peptider også i egg, havre og ris. Vi har ikke strukturene til disse peptidene ennå, men vi vet at peptidene fra havre dannes fra avenin, et glutenliknende protein. Utfra erfaringer mistenkes det at det kan være opioide peptidsekvenser også i soya, quinoa og amarant. Heldigvis er det svært få som reagerer på alle disse matvarene, men de som har forhøyede verdier av gluteneksorfiner kan ofte reagere på spinat og quinoa også.

I tillegg finnes et peptid som kalles dermorfin. Dermorfin kommer fra en mikrobiell kilde, men organismen(e) som danner peptidet er fortsatt ukjent. Peptidet inneholder aminosyren D-alanin som ikke finnes i høyere organismer. Man tror at dermorfin produseres av enten bakterier, gjær eller mugg. Deltorfin I og II har en liknende struktur og produseres av sopp (gjær eller mugg).

Dermorfin*
Struktur: H-Tyr-DAla-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH2 
Kjemisk formel: C40H50N8O10 
Molekylvekt: 802.9 g/mol

Deltorfin I
Struktur: H-Tyr-DAla-Phe-Asp-Val-Val-Gly-NH2 
Kjemisk formel: C37H52N8O10 
Molekylvekt: 768.9 g/mol

Deltorfin II
Struktur: H-Tyr-DAla-Phe-Glu-Val-Val-Gly-NH2 
Kjemisk formel: C38H54N8O10 
Molekylvekt: 782.9 g/mol


Denne siden er IKKE rettighetsbeskyttet på noen måte (delvis hentet fra en.wikipedia.org).