Hjelp mot løs mage, magesmerter, diare, matintoleranse, forstyrret tarmflora og luftplager - Neurozym Pharma AS

Proteinintoleranse er er en samlebetegnelse på en rekke tilstander og sykdommer som har det til felles at de utløses av proteiner som kommer utenfra, dvs. proteiner fra mat, eller fra mikroorganismer i tarmen når tarmfloraen er forstyrret.

Ved proteinintoleranse ses ofte mage-/tarmproblemer, og det er ikke uvanlig med psykiske plager. Ikke sjelden foreligger tarmbetennelse og det man betegner som lekk tarm (leaky gut). Sentralt i behandlingen er å fjerne årsaken til plagene ved å unngå skadelige matvarer og å bedre tarmfloraen med probiotika dersom denne er i ubalanse.

I menyen finner du beskrivelser av en rekke tilstander og sykdommer hvor intoleranse overfor proteiner spiller en viktig rolle.